Kadar Cukai Pendapatan Individu 2024 LHDN

Kadar cukai pendapatan individu 2024 bagi tahun taksiran 2023. Berikut adalah kadar cukai bagi individu yang bermastautin di Malaysia untuk tahun taksiran 2023 dan tahun-tahun sebelumnya, sepertimana dinyatakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Malaysia.

Untuk pelepasan cukai pendapatan, sila rujuk entri Pelepasan Cukai Pendapatan Individu Pemastautin dan untuk rebat sila layari Rebat Cukai Pendapatan Individu.

Pembayar cukai boleh mengemukakan / memfailkan Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP) secara online melalui e-Filing atau secara manual. Tarikh akhir pengemukaan BNCP ialah 30 April (untuk individu yang tiada punca pendapatan perniagaan - Borang BE/e-BE) dan 30 Jun (untuk individu yang ada punca pendapatan perniagaan - Borang B/e-B) setiap tahun.

Kadar Cukai Individu Untuk Tahun Taksiran 2023

Kategori Banjaran Pendapatan Bercukai Pengiraan (RM) Kadar % Cukai(RM)
A 0 - 5,000 5,000 pertama 0 0
B 5,001 - 20,000 5,000 pertama
15,000 berikutnya
1 0
150
C 20,001 - 35,000 20,000 pertama
15,000 berikutnya
3 150
450
D 35,001 - 50,000 35,000 pertama
15,000 berikutnya
6 600
900
E 50,001 - 70,000 50,000 pertama
20,000 berikutnya
11 1,500
2,200
F 70,001 - 100,000 70,000 pertama
30,000 berikutnya
19 3,700
5,700
G 100,001 - 400,000 100,000 pertama
300,000 berikutnya
25 9,400
75,000
H 400,001 - 600,000 400,000 pertama
200,000 berikutnya
26 84,400
52,000
I 600,001 - 2,000,000 600,000 pertama
1,400,000 berikutnya
28 136,400
392,000
J Melebihi 2,000,000 2,000,000 pertama
Setiap ringgit berikutnya
30 528,400

Kadar Cukai Individu Untuk Tahun Taksiran 2021 Dan 2022

Kategori Banjaran Pendapatan Bercukai Pengiraan (RM) Kadar % Cukai(RM)
A 0 - 5,000 5,000 berikutnya 0 0
B 5,001 - 20,000 5,000 pertama
15,000 berikutnya

1
0
150
C 20,001 - 35,000 20,000 pertama
15,000 berikutnya
3

150
450

D 35,001 - 50,000 35,000 pertama
15,000 berikutnya
8

600
1,200

E 50,001 - 70,000 50,000 pertama
20,000 berikunya

13

1,800
2,600

F 70,001 - 100,000 70,000 pertama
30,000 berikutnya

21

4,400
6,300

G 100,001 - 250,000 100,000 pertama
150,000 berikutnya

24

10,700
36,000

H 250,001 - 400,000 250,000 pertama
150,000 berikutnya

24.5

46,700
36,750

I 400,001 - 600,000 400,000 pertama
200,000 berikutnya

25

83,450
50,000

J 600,001 - 1,000,000 600,000 pertama
400,000 berikutnya

26
133,450
104,000
K 1,000,000 - 2,000,000 1,000,000 pertama
Setiap 1,000,000 berikutnya

28
237,450
280,000
L Lebih 2,000,000 2,000,000 pertama
Setiap ringgit berikutnya

30
517,450
..........

Kadar Cukai Individu Untuk Tahun Taksiran 2020

Banjaran Pendapatan Bercukai Pengiraan (RM) Kadar % Cukai(RM)
0 - 5,000 5,000 berikutnya 0 0
5,001 - 20,000 5,000 pertama
15,000 berikutnya

1
0
150
20,001 - 35,000 20,000 pertama
15,000 berikutnya
3

150
450

35,001 - 50,000 35,000 pertama
15,000 berikutnya
8

600
1,200

50,001 - 70,000 50,000 pertama
20,000 berikunya

14

1,800
2,800

70,001 - 100,000 70,000 pertama
30,000 berikutnya

21

4,600
6,300

100,001 - 250,000 100,000 pertama
150,000 berikutnya

24

10,900
36,000

250,001 - 400,000 250,000 pertama
150,000 berikutnya

24.5

46,900
36,750

400,001 - 600,000 400,000 pertama
200,000 berikutnya

25

83,650
50,000

600,001 - 1,000,000 600,000 pertama
400,000 berikutnya

26
134,650
104,000
1,000,000 - 2,000,000 1,000,000 pertama
Setiap 1,000,000 berikutnya

28
237,650
280,000
Lebih 2,000,000 2,000,000 pertama
Setiap ringgit berikutnya

30
517,650
..........

Kadar Cukai Individu Untuk Tahun Taksiran 2018-2019

Banjaran Pendapatan Bercukai Pengiraan (RM) Kadar % Cukai(RM)
0 - 5,000 5,000 berikutnya 0 0
5,001 - 20,000 5,000 pertama
15,000 berikutnya

1
0
150
20,001 - 35,000 20,000 pertama
15,000 berikutnya
3

150
450

35,001 - 50,000 35,000 pertama
15,000 berikutnya
8

600
1,200

50,001 - 70,000 50,000 pertama
20,000 berikunya

14

1,800
2,800

70,001 - 100,000 70,000 pertama
30,000 berikutnya

21

4,600
6,300

100,001 - 250,000 100,000 pertama
150,000 berikutnya

24

10,900
36,000

250,001 - 400,000 250,000 pertama
150,000 berikutnya

24.5

46,900
36,750

400,001 - 600,000 400,000 pertama
200,000 berikutnya

25

83,650
50,000

600,001 - 1,000,000 600,000 pertama
400,000 berikutnya

26
134,650
104,000
Lebih 1,000,000 1,000,000 pertama
Setiap ringgit berikutnya

28
237,650
..........

Sumber: Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Malaysia

Semoga perkongsian maklumat berkenaan kadar cukai pendapatan individu pemastautin bagi tahun taksiran 2023 ini berguna buat para pembayar cukai di luar sana.