Format Baharu PT3 2019

Format Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) KSSM mulai tahun 2019. Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengumumkan format baharu soalan / instrumen Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) mulai tahun 2019.

20 mata pelajaran yang terlibat ialah subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Geografi, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Punjabi, Bahasa lban, Bahasa Kadazandusun, Bahasa Semai, Pendidikan Islam, Matematik, Sains, Seni Visual, Seni Tari, Seni Muzik, Seni Teater, Asas Sains Komputer dan Reka Bentuk dan Teknologi.

[Baharu] Koleksi Soalan Percubaan + Skema Jawapan PT3


Format Soalan / Instrumen PT3 2019

Jadual-jadual berikut menerangkan mengenai format soalan/ instrumen serta pemarkahan bagi setiap mata pelajaran KSSM untuk Pentaksiran Tingkatan 3 mulai 2019. Setiap jadual menyatakan jenis instrumen (ujian bertulis / ujian lisan / kerja kursus), jenis item (objektif / subjektif / amali), bentuk tugasan (individu / kumpulan / berpasangan), bilangan soalan, jumlah markah, wajaran, tempoh ujian, konstruk dan kaedah penskoran bagi setiap kertas.


1. Format PT3 Bahasa Melayu (02/03/04)


2. Format PT3 Bahasa Inggeris (12/13/14)

Instrumen contoh bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris PT3 boleh dimuat turn di pautan ini.


3. Format PT3 Sejarah (21)


4. Format PT3 Geografi (23)


5. Format PT3 Pendidikan Islam (45)


6. Format PT3 Matematik (50)


7. Format PT3 Sains (55)


8. Format PT3 Bahasa Arab (31)


9. Format PT3 Bahasa Cina (32), Bahasa Tamil (33), Bahasa Punjabi (34), Bahasa lban (37), Bahasa Kadazandusun (38) dan  Bahasa Semai (39)


10. Format PT3 Seni Visual (62)


11. Format PT3 Seni Tari (63)


12. Format PT3 Seni Muzik (64)


13. Format PT3 Seni Teater (65)


14. Format PT3 Asas Sains Komputer (70)


15. Format PT3 Reka Bentuk dan Teknologi (71)

Semoga maklumat tentang format instrumen PT3 ini dapat membantu para pelajar tingkatan tiga dan guru dalam membuat persediaan menghadapi peperiksaan PT3 nanti.

Sila rujuk Jadual Waktu Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) 2019 untuk tarikh perlaksanaan pentaksiran PT3 bagi tahun 2019.

Sumber: Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 5/2018