Format Baharu Dan Contoh Soalan PT3 2019

Format dan contoh soalan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) KSSM mulai tahun 2019. Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengumumkan format baharu soalan / instrumen Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) mulai tahun 2019.

20 mata pelajaran yang terlibat ialah subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Geografi, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Punjabi, Bahasa lban, Bahasa Kadazandusun, Bahasa Semai, Pendidikan Islam, Matematik, Sains, Seni Visual, Seni Tari, Seni Muzik, Seni Teater, Asas Sains Komputer dan Reka Bentuk Teknologi.

[Baharu] Koleksi Soalan Percubaan + Skema Jawapan PT3


Format Soalan / Instrumen PT3 2019

Jadual-jadual berikut menerangkan mengenai format soalan/ instrumen serta pemarkahan bagi setiap mata pelajaran KSSM untuk Pentaksiran Tingkatan 3 mulai 2019. Setiap jadual menyatakan jenis instrumen (ujian bertulis / ujian lisan / kerja kursus), jenis item (objektif / subjektif / amali), bentuk tugasan (individu / kumpulan / berpasangan), bilangan soalan, jumlah markah, wajaran, tempoh ujian, konstruk dan kaedah penskoran bagi setiap kertas.


1. Format PT3 Bahasa Melayu (02/03/04)


2. Format PT3 Bahasa Inggeris (12/13/14)

Instrumen contoh bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris PT3 boleh dimuat turn di pautan ini.


3. Format PT3 Sejarah (21)


4. Format PT3 Geografi (23)


5. Format PT3 Pendidikan Islam (45)


6. Format PT3 Matematik (50)


7. Format PT3 Sains (55)


8. Format PT3 Bahasa Arab (31)


9. Format PT3 Bahasa Cina (32), Bahasa Tamil (33), Bahasa Punjabi (34), Bahasa lban (37), Bahasa Kadazandusun (38) dan Bahasa Semai (39)


10. Format PT3 Seni Visual (62)


11. Format PT3 Seni Tari (63)


12. Format PT3 Seni Muzik (64)


13. Format PT3 Seni Teater (65)


14. Format PT3 Asas Sains Komputer (70)


15. Format PT3 Reka Bentuk dan Teknologi (71)


Contoh Soalan / Instrumen PT3 2019

Berikut adalah senarai pautan yang mengandungi item-item contoh bagi setiap mata pelajaran yang menggunakan format soalan PT3 2019. Sila klik pada pautan untuk memuat turun item contoh yang di sediakan oleh Lembaga Peperiksaan KPM dalam bentuk zip dan pdf.

 1. Bahasa Melayu
 2. Sejarah
 3. Geografi
 4. Bahasa Arab
 5. Bahasa Cina
 6. Bahasa Tamil
 7. Bahasa Iban
 8. Bahasa Kadazandusun
 9. Bahasa Punjabi
 10. Bahasa Semai
 11. Pendidikan Islam
 12. Mathematics
 13. Science
 14. Reka Bentuk Dan Teknologi
 15. Asas Sains Komputer
 16. Seni Muzik
 17. Seni Tari
 18. Seni Teater
 19. Seni Visual

Semoga maklumat tentang format dan contoh instrumen PT3 ini dapat membantu para pelajar tingkatan tiga dan guru dalam membuat persediaan menghadapi peperiksaan PT3 nanti.

Sila rujuk Jadual Waktu Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) 2019 untuk tarikh perlaksanaan pentaksiran PT3 bagi tahun 2019.

Sumber: Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 5/2018