Format Baharu Instrumen Peperiksaan SPM 2021

Format baharu instrumen / soalan peperiksaan SPM 2021. Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengumumkan format baharu soalan / instrumen peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mulai tahun 2021 bagi mata pelajaran akademik Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).

31 mata pelajaran SPM yang terlibat dengan format baharu ialah subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Sejarah, Matematik, Sains, Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, Biologi, Sains Tambahan, Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, Pendidikan Syariah Islamiah, Tasawwur Islam, Bahasa Arab, Geografi, Kesusasteraan Melayu, Kesusasteraan Inggeris, Kesusasteraan Cina, Kesusasteraan Tamil, Pendidikan Seni Visual, Pendidikan Muzik, Pengajian Keusahawanan, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Punjabi, Bahasa Iban, Bahasa Kadazandusun, Bahasa Semai dan Bible Knowledge.

Format Soalan / Instrumen SPM 2021

Jadual-jadual berikut menerangkan mengenai format instrumen serta pemarkahan bagi setiap mata pelajaran SPM mulai 2021. Setiap jadual menyatakan jenis instrumen (ujian bertulis / ujian lisan / kerja kursus), jenis item (objektif / subjektif / tugasan), bilangan soalan, jumlah markah, tempoh ujian, konstruk, cakupan konteks, aras kesukaran dan kaedah penskoran bagi setiap kertas.

Klik pada gambar untuk paparan lebih besar dan jelas.

1. Format Subjek BAHASA MELAYU (1103)

SPM 2021 BAHASA MELAYU

Layari Format Pentaksiran Bahasa Melayu SPM untuk perincian format baharu Bahasa Melayu SPM mulai 2021.

2. Format Subjek BAHASA INGGERIS (1119)

SPM 2021 BAHASA INGGERIS

3. Format Subjek MATEMATIK (1449)

SPM 2021 MATEMATIK

4. Format Subjek SAINS (1511)

SPM 2021 SAINS

5. Format Subjek PENDIDIKAN ISLAM (1223)

SPM 2021 PENDIDIKAN ISLAM

6. Format Subjek PENDIDIKAN MORAL (1225)

SPM 2021 PENDIDIKAN MORAL

7. Format Subjek SEJARAH (1249)

SPM 2021 SEJARAH

8. Format Subjek MATEMATIK TAMBAHAN (3472)

SPM 2021 MATEMATIK TAMBAHAN

9. Format Subjek FIZIK (4531 ) / KIMIA (4541) / BIOLOGI (4551) / SAINS TAMBAHAN (4561)

SPM 2021 FIZIK KIMIA BIOLOGI SAINS TAMBAHAN

10. Format Subjek BAHASA ARAB (2361)

SPM 2021 BAHASA ARAB

11. Format Subjek TASAWWUR ISLAM (5226)

SPM 2021 TASAWWUR ISLAM

12. Format Subjek PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH (5227)

SPM 2021 PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

13. Format Subjek PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH (5228)

SPM 2021 PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH

14. Format Subjek GEOGRAFI (2280)

SPM 2021 GEOGRAFI

15. Format Subjek KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF (2216)

SPM 2021 KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF

16. Format Subjek KESUSASTERAAN INGGERIS (2206)

SPM 2021 KESUSASTERAAN INGGERIS

17. Format Subjek KESUSASTERAAN CINA (9216)

SPM 2021 KESUSASTERAAN CINA

18. Format Subjek KESUSASTERAAN TAMIL (9217)

SPM 2021 KESUSASTERAAN TAMIL

19. Format Subjek PENDIDIKAN SENI VISUAL (2611)

SPM 2021 PENDIDIKAN SENI VISUAL

20. Format Subjek PENDIDIKAN MUZIK (2621)

SPM 2021 PENDIDIKAN MUZIK

21. Format Subjek PENGAJIAN KEUSAHAWANAN (3754)

SPM 2021 PENGAJIAN KEUSAHAWANAN

22. Format Subjek BAHASA CINA (6351)

SPM 2021 BAHASA CINA

23. Format Subjek BAHASA TAMIL (6354)

SPM 2021 BAHASA TAMIL

24. Format Subjek BAHASA IBAN (6356)

SPM 2021 BAHASA IBAN

25. Format Subjek BAHASA KADAZANDUSUN (6357)

SPM 2021 BAHASA KADAZANDUSUN

26. Format Subjek BAHASA PUNJABI (9378)

SPM 2021 BAHASA PUNJABI

27. Format Subjek BAHASA SEMAI (6358)

SPM 2021 BAHASA SEMAI

28. Format Subjek BIBLE KNOWLEDGE (9221)

SPM 2021 BIBLE KNOWLEDGE

Semoga maklumat tentang format instrumen SPM 2021 ini dapat membantu para calon dan guru dalam membuat persediaan menghadapi peperiksaan SPM nanti.

Sila layari Jadual Waktu Periksaan SPM untuk tarikh perlaksanaan peperiksaan SPM bagi tahun 2020.

Sumber: Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 4 Tahun 2020