Permohonan Pengeluaran KWSP i-Sinar [Terkini]

Maklumat terkini mengenai kriteria kelayakan, cara memohon dan perincian kemudahan i-Sinar Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP).

i-Sinar ialah kemudahan pengeluaran KWSP Akaun 1 secara bersasar bagi meringankan beban aliran tunai serta memenuhi keperluan ahli KWSP dalam menghadapi cabaran semasa akibat wabak COVID-19. Ia merupakan kesinambungan kepada program i-Lestari (pengeluaran simpanan Akaun 2) yang telah dilancarkan KWSP pada bulan Mac 2020.

Pendekatan i-Sinar KWSP dibuat dengan mengambilkira keperluan membantu ahli menghadapi cabaran masa kini, tanpa mengabaikan kepentingan mengekalkan simpanan untuk persaraan di masa depan.

[Update 2/12/2020] Kemaskini terkini syarat kelayakan, jumlah pengeluaran dan perincian lain kemudahan i-Sinar.

Syarat Kelayakan i-Sinar KWSP

Siapa yang layak memohon i-Sinar? Pencarum yang layak membuat permohonan kemudahan i-Sinar terbahagi kepada dua kategori, iaitu:

✦ Kategori 1

Ahli yang bekerja di sektor formal, yang bekerja sendiri, yang bekerja di dalam sektor ekonomi gig, yang hilang pekerjaan, yang diberi notis cuti tanpa gaji, yang sudah lama tidak mencarum atau suri rumah.

Kriteria bagi Kategori 1 adalah seperti berikut:

 • Ahli yang tiada caruman dengan KWSP sekurang-kurangnya selama 2 bulan berturut-turut semasa permohonan: ATAU
 • Ahli yang masih bekerja tetapi telah mengalami pengurangan gaji pokok sebanyak 30% atau lebih selepas 1 Mac 2020.

Bagi kategori ini:

 • Tiada dokumen sokongan diperlukan;
 • Kelulusan secara automatik berdasarkan data dalaman KWSP;
 • Ahli hanya perlu memohon secara online mulai 21 Disember 2020.

Pembayaran untuk ahli yang layak akan bermula dari pertengahan bulan Januari 2021.

✦ Kategori 2

Kategori ini adalah untuk ahli yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% atau lebih (termasuk pengurangan gaji dan elaun atau pemotongan tuntutan kerja lebih masa) selepas 1 Mac 2020, yang mana pengurangan tersebut hanya boleh dikenalpasti melalui dokumen yang diberikan.

Ahli perlu mengemukakan dokumen sokongan iaitu:

 • Slip gaji sebelum dan selepas pengurangan pendapatan; dan
 • Notis pemberhentian atau pemotongan elaun dan atau tuntutan kerja lebih masa.

Jika dokumen di atas tidak boleh dikemukakan, sebarang dokumen sokongan lain seperti penyata bank atau surat pengesahan majikan akan dipertimbangkan.

Permohonan bagi Kategori 2 boleh dibuat secara dalam talian melalui mulai 11 Januari 2021.

Jumlah Pengeluaran i-Sinar

Jumlah yang layak dikeluarkan menerusi i-Sinar adalah tertakluk kepada baki simpanan dalam Akaun 1:

 • Ahli yang mempunyai baki RM100,000 dan ke bawah dalam Akaun 1 boleh membuat pengeluaran sehingga jumlah maksimum RM10,000.

  Pembayaran akan dibuat secara berperingkat dalam tempoh maksimum 6 bulan dengan bayaran pertama sehingga jumlah maksimum RM5.000.

 • Ahli yang mempunyai baki lebih daripada RM100,000 dalam Akaun 1 boleh membuat pengeluaran maksimum 10% atau RM60,000 (yang mana lebih rendah) daripada Akaun 1.

  Pembayaran akan dibuat secara berperingkat dalam tempoh maksimum 6 bulan dengan bayaran pertama sehingga RM10,000.

Tarikh Dan Cara Permohonan i-Sinar KWSP

Ahli yang layak boleh membuat permohonan secara online melalui portal i-Sinar (isinar.kwsp.gov.my) mulai:

 • 21 Disember 2020 bagi Kategori 1
 • 11 Januari 2021 bagi Kategori 2

Semakan status permohonan boleh dibuat dalam masa dua hingga tiga minggu selepas pemohonan dikemukakan.

Untuk Kategori 1, semakan boleh dibuat mulai 4 Januari 2021.

Untuk melancarkan proses permohonan i-Sinar, ahli digalakkan untuk mendaftar i-Akaun di kios atau kaunter KWSP.

Tarikh Bayaran i-Sinar

Pembayaran pertama i-Sinar akan dikreditkan terus ke dalam akaun bank ahli pada bulan berikutnya selepas permohonan diluluskan. Jumlah amaun pengeluaran akan dikreditkan secara ansuran bulanan sehingga 6 bulan bermula pada tarikh pembayaran pertama.

butiran permohonan semakan iSinar KWSP

Klik pada gambar untuk paparan lebih besar dan jelas

Semoga info mengenai pengeluaran i-Sinar KWSP ini bermanfaat buat para pencarum KWSP/EPF yang mengalami kesukaran ekonomi ketika ini. Maklumat lebih lanjut serta perincian mengenai kelayakan i-Sinar serta terma dan syarat akan dikemaskini apabila diumumkan KWSP.

Sumber: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)