Permohonan & Kadar i-Sinar (Pengeluaran Akaun 1 KWSP)

i-Sinar ialah program pengeluaran Akaun 1 KWSP secara bersasar bagi meringankan beban aliran tunai serta memenuhi keperluan ahli KWSP dalam menghadapi cabaran semasa akibat wabak COVID-19. Ia merupakan kesinambungan kepada program i-Lestari (pengeluaran simpanan Akaun 2) yang telah dilancarkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) pada bulan Mac 2020.

Pendekatan i-Sinar KWSP dibuat dengan mengambilkira keperluan membantu ahli menghadapi cabaran masa kini, tanpa mengabaikan kepentingan mengekalkan simpanan untuk persaraan di masa depan.

permohonan, kelayakan, kadar dan semakan program i-Sinar KWSP EPF

Syarat Kelayakan i-Sinar KWSP

[Update 26/11/2020] Program i-Sinar kini diperluas kepada semua 8 juta ahli KWSP yang terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19. Kategori ahli yang sebelum ini layak mengeluarkan sehingga RM9,000, kini dibenar mengeluarkan sehingga RM10,000.

Siapa yang layak memohon i-Sinar?

Semua ahli yang terjejas pendapatan tahun ini layak memohon pengeluaran Akaun 1 menerusi i-Sinar.

Ini meliputi ahli yang hilang pekerjaan atau pendapatan berkurangan, samada dari sektor formal atau bekerja sendiri, samada yang mencarum secara aktif atau tidak.

Tiga kategori ahli KWSP yang layak memohon kemudahan i-Sinar ialah:

  • Ahli yang kehilangan pekerjaan
  • Ahli yang diberi cuti tanpa gaji oleh majikan
  • Ahli yang tiada sumber pendapatan

Kadar Pengeluaran i-Sinar

Secara umumnya, ahli yang layak boleh mengakses 10% daripada amaun simpanan mereka dalam Akaun 1, tertakluk kepada baki minimum RM100.

Kemudahan i-Sinar ini terbahagi kepada dua kategori berdasarkan jumlah simpanan di dalam Akaun 1, iaitu:

  1. Ahli yang mempunyai baki RM90,000 dan ke bawah dalam Akaun 1, boleh mengeluarkan sehingga RM9,000 RM10,000. Pengeluaran ini akan dilakukan secara ansuran sehingga 6 bulan dengan pengeluaran pertama sehingga RM4,000.
  2. Ahli yang mempunyai baki melebihi RM90,000 dalam Akaun 1, boleh mengeluarkan sehingga RM60,000. Pengeluaran ini akan dilakukan secara ansuran sehingga 6 bulan dengan pengeluaran pertama sehingga RM10,000.

Tarikh Dan Cara Permohonan i-Sinar KWSP

Ahli yang layak boleh membuat permohonan secara online atau hadir sendiri di mana-mana pejabat KWSP bermula pertengahan bulan Disember 2020.

Tunjukkan bukti kehilangan pekerjaan, notis cuti tanpa gaji, potongan gaji / elaun / kerja lebih masa atau pengurangan pendapatan jika bekerja sendiri.

Cara memohon akan dikemaskini bila diumumkan oleh KWSP.

Tarikh Bayaran i-Sinar

Pembayaran pertama i-Sinar akan dikreditkan terus ke dalam akaun bank ahli sebulan selepas permohonan diluluskan. Amaun pengeluaran ini akan dikreditkan secara ansuran bulanan sehingga 6 bulan bermula pada tarikh pembayaran pertama.

Penggantian Semula Pengeluaran i-Sinar

Pengeluaran melalui kemudahan i-Sinar merupakan pendahuluan, jadi ia perlu diganti semula. Namun ini bukanlah bermaksud ahli perlu membayar balik secara tunai kepada KWSP.

Penggantian semula dilakukan dengan 100% caruman baharu di masa hadapan akan dimasukkan terlebih dahulu ke Akaun 1. Setelah jumlah amaun yang dikeluarkan diganti semula, kadar pembahagian caruman akan kembali seperti biasa iaitu 70% (Akaun 1) dan 30% (Akaun 2).

Semoga info mengenai pengeluaran i-Sinar KWSP ini bermanfaat buat para pencarum KWSP/EPF yang mengalami kesukaran ekonomi ketika ini. Maklumat lebih lanjut serta perincian mengenai kelayakan i-Sinar serta terma dan syarat akan dikemaskini apabila diumumkan KWSP.

Sumber: Wang Simpanan Pekerja (KWSP)