Tema Umum Sejarah Kertas 3 SPMU 2018

|  0 comments

Tema Umum Sejarah Kertas 3 Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan (SPMU) 2018. Berikut adalah tajuk atau tema umum soalan bagi mata pelajaran Sejarah Kertas 3 (1249/3) untuk untuk calon persendirian bagi peperiksaan SPMU 2018 sepertimana yang diumumkan oleh Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia.


Tema Umum Kertas 3 Sejarah SPMU Tahun 2018

Tema Umum : Tamadun Awal Manusia

Kerajaan awal di Asia Tenggara terdiri daripada dua bentuk iaitu kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Kedua—dua kerajaan saling memerlukan antara satu sama lain. Masyarakat dalam kerajaan awal di Asia Tenggara berusaha menguasai alam sekitar untuk membaiki taraf hidup.

Tema Umum Sejarah Kertas 3 yang diberi adalah untuk membolehkan calon membuat persediaan untuk menjawab soalan bagi Tugasan Spesifik yang hanya akan diketahui pada hari peperiksaan nanti.

Calon hendaklah membuat persediaan awal untuk berbincang dan mengumpul maklumat berkaitan tema umum daripada pelbagai sumber.

Sejarah Kertas 3 SPM adalah open book test, jadi semua dokumen seperti buku teks, bahan bacaan ilmiah, nota bertulis, bahan fotostat dan bahan bercetak boleh dibawa masuk ke dalam dewan/bilik peperiksaan. Walaubagaimanapun alat atau peranti elektronik tidak dibenarkan sama sekali.

Tema Umum Sejarah Kertas 3 SPMU 2018 boleh di muat turun di sini.

Ulasan ditutup