Pelepasan Cukai Pendapatan Individu 2021

Pelepasan cukai pendapatan individu 2021 (untuk tahun taksiran 2020). Berikut adalah senarai perbelanjaan bagi individu pemastautin yang diberi pelepasan cukai oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). Nilai pelepasan ini akan ditolak dari jumlah pendapatan yang anda failkan lalu mengurangkan pendapatan bercukai anda. Semakin kecil pendapatan bercukai, semakin kecillah cukai pendapatan anda.

Pelepasan cukai tidak sama dengan rebat cukai.

Pelepasan Cukai Individu Pemastautin untuk Tahun Taksiran 2020

Berikut adalah senarai pelepasan cukai individu yang boleh dituntut dalam pengiraan cukai pendapatan 2020.

pelepasan cukai pendapatan LHDN taksiran 2020

Infografik pelepasan cukai Individu Pemastautin tahun taksiran 2020. Sila rujuk jadual di bawah untuk update terkini.

Bil. Jenis Potongan Individu Amaun (RM)
1 Individu dan saudara tanggungan 9,000
2 Perbelanjaan rawatan perubatan,keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa (Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan) 5,000 (Terhad)
ATAU ATAU
Ibu dan Bapa
Terhad 1,500 bagi hanya seorang ibu
Terhad 1,500 bagi hanya seorang bapa
3,000 (Terhad)
3 Peralatan sokongan asas (untuk kegunaan individu kurang upaya, suami / isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya) 6,000 (Terhad)
4 Individu kurang upaya 6,000
5 Yuran pengajian (Sendiri) :
(i) Peringkat selain sarjana dan doktor falsafah - bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi;
(ii) Peringkat sarjana dan doktor falsafah - sebarang bidang atau kursus pengajian
7,000 (Terhad)
6 Perbelanjaan perubatan penyakit serius (Diri sendiri atau suami / isteri atau anak-anak) 6,000 (Terhad)
7 Perbelanjaan perubatan bagi rawatan kesuburan (Diri sendiri atau suami / isteri)
8 Pemeriksaan perubatan penuh (Diri sendiri, suami / isteri atau anak) - (Terhad 500)
9 Gaya hidup - Perbelanjaan untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak bagi:
(i) Pembelian buku, jurnal, majalah, surat khabar bercetak dan lain-lain penerbitan seumpamanya (Bukan bahan bacaan terlarang);
(ii) Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet (Bukan untuk kegunaan perniagaan);
(iii) Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 (tidak terpakai bagi jenis basikal bermotor) dan bayaran keahlian gimnasium; dan
(iv) Bayaran bil bulanan untuk langganan internet (Atas nama sendiri)
2,500
(Terhad)
10 Gaya hidup – Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak dan bukan untuk kegunaan perniagaan (Pelepasan tambahan bagi perbelanjaan yang dilakukan dalam tempoh 1 Jun 2020 hingga 31 Disember 2020) 2,500 (Terhad)
11 Pembelian peralatan penyusuan ibu untuk kegunaan sendiri bagi anak berumur 2 tahun dan kebawah (Potongan dibenarkan sekali dalam setiap DUA (2) tahun taksiran) 1,000 (Terhad)
12 Yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak / tadika yang berdaftar 3,000 (Terhad)
13 Tabungan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) (Jumlah simpanan dalam tahun 2020 TOLAK jumlah pengeluaran dalam tahun 2020) 8,000 (Terhad)
14 Suami/Isteri/Bayaran alimoni kepada bekas isteri 4,000 (Terhad)
15 Suami/Isteri kurang upaya 3,500
16 Anak di bawah umur 18 tahun 2,000
17 Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah) 2,000
18 Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
(i) mengikuti pengajian tinggi sepenuh masa (Tidak termasuk kursus matrikulasi / pra-ijazah / A-Level) di universiti, kolej atau institusi pelajaran yang serupa dengannya di Malaysia; atau
(ii) berkhidmat di bawah satu ikatanartikel atau indentur untuk memperoleh kelayakan perdagangan atau profesion di Malaysia; atau mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia.
(iii) kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.
8,000
19 Anak Kurang upaya 6,000
Pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan. 8,000
20 Insuran nyawa dan KWSP TERMASUK tidak melalui potongan gaji
i. Kategori penjawat awam berpencen
    ● Premium insurans nyawa
ii. Kategori SELAIN penjawat awam berpencen
    ● Premium insurans nyawa (Terhad RM3,000)
    ● Caruman kepada KWSP / skim yang diluluskan (Terhad RM4,000)
7,000 (Terhad)
21 Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) - berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021 3,000 (Terhad)
22 Insurans pendidikan dan perubatan (TERMASUK yang tidak melalui potongan gaji) 3,000 (Terhad)
23 Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) 250 (Terhad)
24 Perbelanjaan perjalanan domestik
(Perbelanjaan penginapan di premis penginapan yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Pelancongan dan bayaran masuk ke pusat tarikan pelancong yang dilakukan pada atau selepas 1 Mac 2020)
1,000 (Terhad)

Sumber: Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Malaysia

Semoga perkongsian maklumat tentang senarai Pelepasan Cukai Pendapatan Individu bagi tahun taksiran 2020 bermanfaat puat para pembayar cukai di luar sana.

pelepasan cukai pendapatan individu