Kadar Dividen Dan Bonus Tabung Haji Sehingga 2018

Kadar dividen dan bonus Tabung Haji 2019 (untuk tahun kewangan 2018) dan tahun-tahun terdahulu.

Pendeposit Lembaga Tabung Haji (TH) menikmati pendapatan/keuntungan tahunan untuk simpanan di dalam akaun Tabung Haji mereka. Pendapatan ini dikenali sebagai Hibah Pendeposit, dan ia biasanya terdiri daripada Hibah Tahunan (i.e. dividen) dan Hibah Haji (bonus).

Pengumuman dan pembayaran hibah TH biasanya dibuat pada suku pertama setiap tahun (Jan - Mac). Bayaran dikreditkan terus ke dalam akaun pendeposit.

Berbeza dengan Amanah Saham Bumiputera (ASB), simpanan serta bonus di dalam Tabung Haji telah siap ditolak zakat, jadi dividen dan bonus TH bolehlah dianggap sebagai untung bersih tahunan.

Dividen Bonus Tabung Haji


Sejarah Kadar Dividen Dan Bonus Tabung Haji

Berikut adalah senarai peratusan Hibah Tahunan dan Hibah Haji sejak tahun 1994 sehingga kini untuk tatapan dan perbandingan.

Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember Kadar Bonus Tahunan (%) Kadar Bonus Haji (%)
2018 akan dikemaskini akan dikemaskini
2017 4.50 1.75
2016 4.25 1.50
2015 5.00 3.00
2014 6.25 2.00
2013 6.00 2.00
2012 6.50 1.50
2011 6.00 Tiada
2010 5.50 Tiada
2009 5.00 Tiada
2008 5.00 Tiada
2007 5.00 2.00
2006 4.75 Tiada
2005 4.50 Tiada
2004 4.30 Tiada
2003 4.00 Tiada
2002 3.50 Tiada
2001 3.25 Tiada
2000 5.50 Tiada
1999 8.00 Tiada
1998 8.00 Tiada
1997 9.50 Tiada
1996 9.50 Tiada
1995 9.50 Tiada
1994 9.50 Tiada


Pengiraan Dividen Dan Bonus Tabung Haji

Hibah Pendeposit Tabung Haji dikira untuk tempoh tahun kewangan bermula Januari hingga Disember setiap tahun. Cara kira Hibah TH adalah seperti berikut:

  • Hibah Tahunan (dividen) dikira ke atas baki purata minima bulanan bagi tahun kewangan akaun, yakni:

    Baki purata minima bulanan x Kadar Hibah Tahunan

  • Hibah Haji adalah bonus khas yang diberi kepada para pendeposit TH yang belum pernah menunaikan haji sahaja. Kadarnya dikira ke atas baki purata minima bulanan namun terhad kepada kos menunaikan haji semasa (buat masa ini nilainya RM9,980), yakni:

    Baki purata minima bulanan x Kadar Hibah Haji

Semoga maklumat dividen dan bonus Tabung Haji di atas bermanfaat untuk pembaca.