Kadar Dividen / Agihan Keuntungan Tabung Haji Sehingga 2020

Kadar dividen dan bonus Tabung Haji 2020 (untuk tahun kewangan 2019) dan tahun-tahun terdahulu.

Pendeposit Lembaga Tabung Haji (TH) menikmati pendapatan/keuntungan tahunan untuk simpanan di dalam akaun Tabung Haji mereka. Pendapatan ini dikenali sebagai Hibah Pendeposit Agihan Keuntungan.

Bermula 2019 Tabung Haji memberi pulangan kepada pendeposit dalam bentuk Agihan Keuntungan, bukan lagi Hibah.

Pengumuman dan pembayaran Agihan Keuntungan TH biasanya dibuat pada suku pertama setiap tahun (Jan - Mac). Bayaran dikreditkan terus ke dalam akaun pendeposit.

Berbeza dengan Amanah Saham Bumiputera (ASB), simpanan serta bonus di dalam Tabung Haji telah siap ditolak zakat, jadi dividen dan bonus TH bolehlah dianggap sebagai untung bersih tahunan.

Dividen Bonus Tabung Haji

Sejarah Kadar Dividen Dan Bonus Tabung Haji

Berikut adalah senarai peratusan Hibah Tahunan / Agihan Keuntungan dan Hibah Haji sejak tahun 1994 sehingga kini untuk tatapan dan perbandingan.

Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember Kadar Bonus Tahunan (%) Kadar Bonus Haji (%)
2019 3.05 ---
2018 1.25 ---
2017 4.50 1.75
2016 4.25 1.50
2015 5.00 3.00
2014 6.25 2.00
2013 6.00 2.00
2012 6.50 1.50
2011 6.00 Tiada
2010 5.50 Tiada
2009 5.00 Tiada
2008 5.00 Tiada
2007 5.00 2.00
2006 4.75 Tiada
2005 4.50 Tiada
2004 4.30 Tiada
2003 4.00 Tiada
2002 3.50 Tiada
2001 3.25 Tiada
2000 5.50 Tiada
1999 8.00 Tiada
1998 8.00 Tiada
1997 9.50 Tiada
1996 9.50 Tiada
1995 9.50 Tiada
1994 9.50 Tiada

Pengiraan Dividen Dan Bonus Tabung Haji

Agihan Keuntungan Pendeposit Tabung Haji dikira untuk tempoh tahun kewangan bermula Januari hingga Disember setiap tahun. Cara kira Agihan Keuntungan TH adalah seperti berikut:

  • Agihan Keuntungan Tahunan (dividen) dikira berdasarkan purata baki simpanan terendah bulanan pendeposit bagi tahun kewangan akaun, yakni:

    Baki purata minima bulanan x Kadar Agihan Keuntungan Tahunan

  • Hibah Haji adalah bonus khas yang diberi kepada para pendeposit TH yang belum pernah menunaikan haji sahaja. Kadarnya dikira ke atas baki purata minima bulanan namun terhad kepada kos menunaikan haji semasa (buat masa ini nilainya RM9,980), yakni:

    Baki purata minima bulanan x Kadar Hibah Haji

Semakan Pengkreditan Agihan Keuntungan Tabung Haji

Para pendeposit boleh menyemak pengkreditan agihan keuntungan menerusi rakan-rakan strategik TH:

  • Kaunter- kaunter TH, Bank Islam dan Bank Rakyat
  • Di ATM Bank Islam, Bank Rakyat, Maybank dan CIMB, atau
  • Secara dalam talian menerusi THiJARI dan portal internet Bank Islam, Bank Rakyat, Maybank dan CIMB.

Kemaskini buku akaun boleh dilakukan sendiri oleh pemegang akaun atau diwakilkan kepada pihak ketiga dengan syarat membawa bersamanya Borang Kebenaran Wakil Kemaskini Buku Akaun Simpanan TH yang ditandatangani pemegang akaun.

Semoga maklumat dividen dan bonus Tabung Haji di atas bermanfaat untuk pembaca. Untuk mendaftar haji sila layari Daftar Haji Tanpa Deposit Dengan KWSP.